Anmeldelser
0 +
Kataloger
0 +

Tid til nytår:

 • 00Dage
 • 00Timer
 • 00Minutter
 • 00Sekunder

Fyrværkeri lovgivningen rundt i verden

Hvad er reglerne i Danmark? Eller i Sverige? I forhold til konstruktion, det kan du læse meget mere om her. Vi har samlet reglerne for Danmark, Sverige og Norge. Samtidig arbejder vi på at kunne udvide vores viden’s database til flere lande.

Kender du til lovgivningen i andre lande. Så skal du endelig kontakte os! Så vi kan tilføje det her på siden!

Fyrværkeri lovgivning

Den Danske fyrværkeri lovgivning

Her er de generelle danske regler listet hurtigt op herunder, mere uddybende og forklarende omkring de forskellige ting kan findes på deres egne respektive sider såsom raket regler/lovgivning kan findes under raketter osv.

Reglerne for fyrværkeri er markant ændret i 2013 da det ikke længere er SIK der skal godkende alt fyrværkeri og CE mærkning er taget i brug, dette har haft mange følger og vi arbejder på at finde dem alle sammen og få skrevet ned og rettet herinde, pt. er denne side alt vi ved der skrevet.Helårsfyrværkeri er følgende: Knaldhætter, Knaldbånd, knaldperler, bordbomber, trækbomber, stjernekastere og isfontæner.
ANDRE REGLER· Elektronisk tænding er ikke tilladt (konstruktiv ændring)· 
Brug af flash powder i fyrværkeri ikke tilladt.

kilde: DS/EN 15947-1:2015

 

GENERELLE FYRVÆRKERI REGLER

   • Fyrværkeri må købes i perioden 15/12 til den 31/12.
   • Fyrværkeri må afskydes i perioden 27/12 til den 1/1
   • Du må kun opbevare 5kg NEM krudt i dit hus/lejlighed.
   • Du må kun transportere 5kg NEM krudt i din bil.
   • Du må gerne gemme optil 5kg krudt til næste år.
   • Det er ulovligt at købe fyrværkeri hvis man er under 18 år.
   • Personer mellem 15 og 18 må købe Helårsfyværkeri
   • Fyrværkeri er kun lovligt hvis det har CE.
   • Salut fyrværkeri i bl.a. raketter og batterier er blevet lovligt per 2013

Fontæner

 • Kommer snart
 • -
 • -
 • -

Raketter

 • Total NEM: 75 gram nem krudt
 • Max kuglestørrelse: 5''
 • -
 • -

Bomberør

 • Rør diameter: max 30mm
 • Skud: max 8 skud
 • Skud med brag: max 5 skud
 • NEM total: 50 gram Nem krudt

Batterier

 • Rør diameter: max 30mm
 • Krudt/Rør: 25 gram nem krudt
 • Total NEM: 1 kilo nem krudt + fontæner
 • 2 kilo nem krudt for compound batterier

Den Svenske fyrværkeri lovgivning

I Sverige kan du, som forbruger, skyde fyrværkeri af uden en tilladelse fra politiet på følgende dage: nytårsaften, påskeaften og valgfest aften.
Det er de forskellige kommuner, der bestemmer, hvilket tidsinterval de kan skyde inden for i  kommunerne. Det er alt fra f.eks. klokken 14.00-02.00, 23.00-01.00 osv.


Kilder
Riksdagen
MSB

Fra 1. juni 2019 skal man have træning i, at kunne anvende raketter med styrepind, for at kunne få tilladelse til at kunne anvende raketter i sverige. Grunden til at dette indføres er, at der skete mange ulykker i sverige, hvor netop raketten er overrepræsenteret anno 2018. Dette påvirker dog ikke de andre typer af fyrværkeri der sælges i Sverige.

Den Norske fyrværkeri lovgivning

Norge har lige som Sverige en begrænset afskydnings periode, men modsat sverige så er det landsdækkende. Kommunerne kan dog, hvis de ønsker det, lave strengere regler eller mindske, hvor længe der må skydes af.

I byer med træhuse eller i centrum af større byer, er der totalforbud mod at skyde fyrværkeri af. I byer med træhuse, tænker vi at er grunden til forbuddet at skyde af er, at fyrværkeri kan antænde husene. I Oslo gælder dette inden for ring 2.

I 2008 blev raketter med styrepind forbudt i Norge og efter at have gjort dette, faldt antallet af fyrværkeriulykker.

Fyrværkeri der ligner eller kan sammenlignes med med legetøj blive ligeledes forbudt i 2008

Generelle Fyrværkeri regler

  • Fyrværkeri må købes i perioden 27. december til 31. december
  • Fyrværkeri må skydes af i tidsperioden mellem
   klokken 18:00 31. december til klokken 02:00 1. januar
  • Du skal være fyldt 18 år for at kunne købe fyrværkeri
  • På småt fyrværkeri som, knaldperler, stjernekaster og andet er aldersgrænsen for køb 12 år
  • Du må højst opbevarer op til 5 kilo NEM krudt. Du må dog i dagene fra den 27. december til 31. december opbevarer op til 10 kilo NEM krudt
  • Fyrværkeriet skal være CE mærket

 

Vi siger hermed ikke at raketter skal forbydes i Danmark, da det handler om korrekt håndtering af fyrværkeri.
Fyrværkeri: Inddeles i følgende klasser efter risiko: 
A) Klasse I a: Knaldperler, trækpropper etc.
B) Klasse I b: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc.
C) lasse II: juniorfyrværkeri samt mindre romerske lys, soler og andet fyrværkeri med begrænset fareområde.
D) Klasse III: Raketter, luftbomber, fontæner, større romerske lys/bomberør og batterier etc.
E) Klasse IV: Profesionelt festfyrværkeri.