Anmeldelser
0 +
Kataloger
0 +

Tid til nytår:

 • 00Dage
 • 00Timer
 • 00Minutter
 • 00Sekunder

God viden

Få gode råd om køb og regler indenfor fyrværkeri!

 Vi har her samlet en masse gode råd, samt viden der er godt at vide i forhold til Fyrværkeri! 

Må jeg som 13 årig selv købe? 
Hvad må jeg d 21 november, hvis jeg skal holde fest?

Man har altid så mange spørgsmål om fyrværkeri, vi har samlet nogle af de vigtigste gode råd her i boksene herunder.

Tjek omgivelser, tænd, bring dig selv i sikkerhed

Det er ulovligt at købe fyrværkeri for unge under 18 år. Der er dog visse undtagelser:

 • Personer under 15 år må købe knaldhætter, knaldbånd, knaldperler og knallerter.
 • Personer mellem 15 og 18 år må desuden købe bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.

Du skal udvise forsigtighed ved enhver form for anvendelse af fyrværkeri. Det er altid vigtigt, at du ved brug af fyrværkeri følger de almindelige sikkerhedsråd som f.eks. brug af beskyttelsesbriller.

Undgå indtag af Alkohol før afskydning!

Rådene fremgår af den vejledning, der udleveres ved køb af fyrværkeri.

Som hovedregel må du ikke afbrænde fyrværkeri, hvor fyrværkeri opbevares, forhandles eller pakkes eller på steder, hvor der findes brandfarlige oplag.

Det er forbudt at affyre fyrværkeri inden for 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag mv.), stakke eller andre oplag af let antændelige stoffer.

Det er også forbudt at affyre inden for 100 m af nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

 • Disse regler gælder ikke Knaldhætter, Knaldbånd, Knaldperler, Knaldpropper(Hundepropper), Knallerter, Bordbomber, Trækbordbomber, Stjernekastere og Isfontæner.

Afskydning af Raketter:

Det er forbudt at affyre raketter inden for 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag mv.), stakke eller andre oplag af let antændelige stoffer.

Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer.

Vær opmærksom på, at affyrer du raketter i vindens retning, skal du fordoble de afstande, der er anført ovenfor.

 

Nej du må ikke som privat person afskyde fyrværkeri, uden for perioden 27. December-1. Januar.

Men vil du alligevel gerne have fyrværkeri til dit arrangement, skal du have fat i en fyrværker, som gerne må og kan indhente tilladelse til det.

Du må afskyde fyrværkeri i perioden 27. December til og med 1. Januar.

Betingelser for privatpersoners transport af fyrværkeri i bil

 • Fyrværkeriet skal være beregnet til ens eget forbrug.
 • Fyrværkeriet skal være emballeret til detailsalg eller i UN-godkendt emballage.
  Som hovedregel kan man sige, at produktet skal være emballeret i den originale emballage, man som forbruger kan købe i butikkerne.
 • Man skal håndtere fyrværkeriet med omtanke og forsigtighed.
  Sørg også for, at fyrværkeriet er ordentligt/forsvarligt sat fast eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig.
 • Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods.
 • En forbruger må i sin private personbil transportere ubegrænset mængder, dog kun til eget forbrug samt at det stadig overholder max mængde i hjemmet. Som er 5 kilo NEM der er tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.

I Bus/Tog må man højst 0,5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) fyrværkeri pr. person af den type, der kan købes lovligt i forretningerne.

Både Buschauffør og tog personale har kompetence til at afvise personer, hvis det vurderes, at mængden, emballeringen eller håndteringen af fyrværkeri hos en person udgør en fare for de øvrige passagerer eller den generelle trafiksikkerhed. Det er op til det til enhver tid tilstedeværende personale at foretage en konkret vurdering, når de bliver opmærksomme på passagerer, der medbringer fyrværkeri.

Når du har købt dit fyrværeri skal du:

 • Opbevare fyrværkeriet utilgængelig for børn.
 • Lægge fyrværkeriet mørkt og tørt.
 • Holde fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som fx varmeapparater.

Hvis du vil gemme det fyrværkeri du ikke fik afskudt nytårsaften, skal du følge samme råd.

Hvis du ønsker at fyre fyrværkeri af ved en festlig lejlighed i løbet af året skal du kontakte en festfyrværker.

Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Dette gælder også CE-mærket fyrværkeri.

De gode råd

Husk at få læst de gode råd, så du har god viden om hvordan du begår dig med fyrværkeri!

De 6 fyrværkeri råd

 1. Brug altid beskyttelsesbriller.
 2. Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.
 3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.
 4. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet.
 5. Gå aldrig tilbage til en fuser.
 6. Brug en pose til dit fyrværkeri

Andre gode råd

 1. Læs brugsanvisningen på fyrværkeriet.
  Klargør kun ét stykke fyrværkeri ad gangen.
 2. Brug et affyrings stativ til Raketter og Bomberør.
 3. Tænd ikke fyrværkeri nærheden af brandbart materiale.
 4. Hold kæledyr inden døre. (Fyrværkeribrag kan skræmme dyrene.)
 5. Lad ikke børnene tænde fyrværkeriet, og hold altid ekstra god afstand.
 6. Brug kun fyrværkeri udendørs.