Anmeldelser
0 +
Kataloger
0 +

Tid til nytår:

 • 00Dage
 • 00Timer
 • 00Minutter
 • 00Sekunder

Fyrværkeri og forsikring er også en ting, man lige skal huske at tjekke op på, inden nytårsfyrværkeri indkøbet og affyring finder sted. I visse tilfælde dækker ens forsikring ikke ved ulykker.

Så det kunne være, man skulle læse lidt videre her eller gribe telefonen eller sine forsikringspapirer og læse det med småt for at se, hvor godt man er dækket ind selv.

 

Indboforsikring

Indboforsikringen har i tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning, som kan læses længere nede i dette afsnit. 

På indboforsikringen dækker Tryg deres kunder således:

“Skader, der sker ved fyrværkeri, dvs. raketter, bordbomber, heksehyl og lignende, behandles efter forsikringsbetingelsernes afsnit om eksplosion, under brandskade.
Dette medfører, at også svideskader efter fyrværkeri dækkes af forsikringen.

Nytårsskaderne i form af sønderrevne postkasser m.v. som følge af “afbrænding” af fyrværkeri dækkes ligeledes under eksplosion, hvis kunden bor til leje og har vedligeholdelsespligten.

Hvis skaden indtræder under brug af stjernekastere, er det ikke at betragte som eksplosion, blandt andet fordi der ikke sker en rumfangsudvidelse. Disse skader skal derfor behandles efter forsikringsbetingelserne som brandskader, hvilket medfører, at svideskader, som opstår ved “stjernernes” nedfald, ikke dækkes, medmindre dette medfører ildsvåde (se under brand).

Skulle stjernekasteren derimod knække, eller dele af belægningen falde ned, skal sagen behandles som en brandskade.”

På husforsikring:

“Dækker man skader på huset under branddækning.
Laver man skader på en anden mands hus, skal de fortsat melde det til egen forsikring, og så retter forsikringsselskabet muligvis kravet til skadevolderen. “

Bl.a. i flere tilfælde træder ovenstående lige kraft her, men der er også et par andre ting der træder ind.

 • Forsikringen dækker ofte ikke gnist skader fra stjernekastere (kun brand)
 • Forsikringen dækker ikke ved over tilladte opbevaring (5kg NEM)

Der er ingen erstatning ved forkert brug

Der udbetales ikke erstatning hvis, du bruger fyrværkeriet forkert

eksempler:

 • Går tilbage til en fuser
 • Lave, bruge eller købe ulovligt fyrværkeri
 • Dårlig håndtering, kaste, træde på m.v.
 • Påvirket af alkohol
 • Påvirket af stoffer eller lign.

I disse tilfælde ydes der ingen erstatning på egen skade, men som om dette ikke var nok, dækker ens ansvarsforsikring heller ikke.

Og hvis man skader andre mennesker eller genstande, skal disse erstattes af egen lomme, hvilket kan blive ret omkosteligt for tabt arbejdsfortjeneste, varige men eller materielle skader.

Så inden du skal ud og skyde årets krudt af, kunne det godt være, du skulle lade øllen stå til bagefter, for ellers er der 0 kr udbetaling, når uheldet er ud, og så kan ens nye år starte meget dyrt.

Hvis man laver skader på andre, hvor man får varige men på 10% af kroppen, kan regningen hurtigt løbe op i 30.000 kr, og er der derimod tale om børn, hedder det tab af erhvervsevne og denne regning kan snildt løbe op i 100.000 kr eller helt op til 1 million kr.

Så tager forsikringen ikke den, tager det nok lidt mere end 1 år at råde bod på sine tossestreger fra nytår.

Vi opfordrer dig til at tjekke op med dit eget forsikringsselskab, da det kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Vi bruger oplysninger vi har fået fra tryg og vi kan derfor ikke tage udgangspunkt i mange forskellige forsikringsselskaber.

Kilder: politikken.dk, fyrværkeri.dk, Tryg