Fyrværker uddannelsen

Når man snakker om festfyrværkeruddannelsen, så er der tale om to forskellige uddannelser. Der er scenefyrværker, som har med scenefyrværkeri i kategori T1 og T2 at gøre, samt konsumfyrværkeri. Scenefyrværkeruddannelse varer cirka 24 lektioner. Derudover er der festfyrværker, der må anvende konsumfyrværkeri samt professionelt fyrværkeri. Festfyrværkeruddannelsen varer cirka 40 lektioner.

Selve uddannelsen

Man skal igennem lektioner i forskellige ”fag” i løbet af uddannelsen, men som skrevet ovenover, så skal scenefyrværkeren kun igennem 24 lektier før de skal til eksamen.

Uddannelsen tager udgangspunkt i, at man ingen eller begrænset erfaring har inden faget. Det er ligeledes delt op, så man både får teori, men samtidig også får noget praktisk i forhold til enten uddannelsen som scenefyrværker eller festfyrværker.

Under introduktionen er der en præsentationsrunde, hvor man har mulighed for at fortælle, hvor meget erfaring eller kendskab man har til fyrværkeri og selve. Dette skal være med til, at undervisningen kan tilpasses.

De 2 uddannelser

Det er sådan, at man tager uddannelsen på samme tid. Scenefyrværkeruddannelsen varer cirka 2½ dag, mens festfyrværkeruddannelsen varer cirka 5 dage

Det er samtidig vigtigt, at man, for at kunne gå til eksamen, skal have bistået en uddannet festfyrværker ved mindst 10 arrangementer.

En af kursusudbyderne i Danmark er Fyrværkeribrancheforeningen. Det er dem, som står for uddannelsen, og her gør vi opmærksom på, at denne uddannelse koster penge.

Man kan gå ind på deres hjemmeside for at høre yderligere om uddannelsen. Derudover er der mulighed for at se priserne på deres festfyrværkerkursus og eventuel tilmeldelse.

Oversigt over de 2 forløb og lektioner

info om lektionerne

Teoretisk gennemgang

• Introduktion til uddannelsen - Gennemgang af uddannelsen program og hvilke muligheder der er for en godkendt festfyrværker.

• Pyroteknik - Gennemgang af definitionen på pyroteknik.

• Fyrværkeri kategorier og godkendelser - gennemgang af bekendtgørelser, hvordan fyrværkeri er kategoriseret, CE-mærkning, forskellige typer af artikler og deres virkemåder.

• Gennemgang af gældende lovgivning herunder introduktion til lovgivningen, involverede myndigheder, krav til festfyrværkerne, anvendelse af fyrværkeri, opbevaring, erhvervelse og overdragelse, indførsel og fremstilling, ansvar, tilbagekaldelse, kontrol og straf, samt ansøgninger og blanketter.

• Transport af farlig gods - Orientering omkring reglerne for transport af farligt gods.

• Generel brandbekæmpelse og førstehjælp - gennemgang af minimumskrav til ildslukkere, samt hvilke andre løsninger der fungere i praksis.

• God adfærd som festfyrværker - inden eksamen er der en gennemgang af, hvad den gode adfærd er for en festfyrværker.
Anvendelse af scenefyrværkeri , praktiske øvelser og teoretisk gennemgang

• Planlægning, herunder risikohåndtering og risikovurdering - Gennemgang af hvordan et fyrværkeriarrangement kan planlægges og hvad man skal tage højde for af risici.

• Opsætning og montering - Gennemgang af mulige systemer til anvendelse af professionelt fyrværkeri og der vil være mulighed for at prøve at opsætte og montere.

• Anvendelse - Gennemgang af hvilke antændelsesmuligheder der er for scenefyrværkeri og hvad der kan gå galt under anvendelsen.

• Afrigning - Gennemgang af hvordan man som en festfyrværker forlader sit afskydningssted og oprydning af dette sted.

• Anvendelse af scenefyrværkeri udendørs - Gennemgang af hvilke forhold man som scenefyrværker skal iagttage.

• Anvendelse af åben ild i forbindelse med scenefyrværkeri - Gennemgang af reglerne for anvendelse af åben ild i forbindelse med anvendelse af scenefyrværkeri.
Anvendelse af festfyrværkeri , praktiske øvelser og teoretisk gennemgang

• Planlægning, herunder risikohåndtering og risikovurdering - Gennemgang af hvordan et fyrværkeriarrangement kan planlægges og hvad man skal tage højder for af risici, fx i forhold til vejret, omgivelser og dyrehold.

• Opsætning og montering - Gennemgang af mulige systemer til anvendelse af professionelt fyrværkeri, hertil vil man få mulighed for at opsætte og monterer.

• Anvendelse - Gennemgang af hvilke antændelsesmuligheder og hvad der kan gå galt med disse, hertil vil man få mulig for praktiske øvelser.

• Afrigning - Gennemgang af hvordan man som en festfyrværker forlader sit afskydningssted og oprydning af dette sted.
Gennemførelse af praktisk uddannelse hos en godkendt festfyrværker ved mindst 10 arrangementer af forskellig karakter og under forskellige forhold