Ulovlig opbevaring af fyrværkeri

Ved ulovlig opbevaring af fyrværkeri får man følgende bøde satser:

Under 10 kg NEMikke under   5.000 kr.

10 kg til 50 kg NEMikke under   7.000 kr.

50 kg til 100 kg NEMikke under 20.000 kr.

Mere end 100 kg NEMikke under 50.000 kr.

 

Der kan i særlige tilfælde være anledning til at nedlægge lavere bødepåstande. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor en forbruger opbevarer mindre mængder fyrværkeri under omstændigheder, hvor der ikke er konkret fare for skade på personer, ejendom eller miljøet. Man risikerer altså en bøde som ikke er under 2.000 kr.

Om forfatteren

David Sørensen