Transport af fyrværkeri i bil (Privatperson)

Betingelser for privatpersoners transport af fyrværkeri i bil

  • Fyrværkeriet skal være beregnet til ens eget forbrug.
  • Fyrværkeriet skal være emballeret til detailsalg eller i UN-godkendt emballage.
    Som hovedregel kan man sige, at produktet skal være emballeret i den originale emballage, man som forbruger kan købe i butikkerne.
  • Man skal håndtere fyrværkeriet med omtanke og forsigtighed.
    Sørg også for, at fyrværkeriet er ordentligt/forsvarligt sat fast eller placeret, så det ikke vælter eller forskubber sig.
  • Der må ikke samtidig transporteres andet farligt gods.
  • En forbruger må i sin private personbil transportere ubegrænset mængder, dog kun til eget forbrug samt at det stadig overholder max mængde i hjemmet. Som er 5 kilo NEM der er tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.

Om forfatteren

Heymann

Hedder Per Heymann, og er 28 år, jeg har gennem mange år, haft stor interesse for krudt.