Straf ved ulovlig import af fyrværkeri?

Straffen for overtrædelse af fyrværkeriloven afhænger bl.a. af mængden af eksplosivstof i fyrværkeriet. Denne mængde opgøres i ”nettoeksplosivstofmængde”, som forkortes NEM.

Det skal betragtes som skærpende omstændigheder:

  • hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet, eller der konkret har været fare for dette
  • hvis der er tale om ulovligt salg af meget store mængder fyrværkeri eller meget farligt fyrværkeri
  • hvis der ved overtrædelsen er opnået økonomisk gevinst eller besparelse.

Bødepåstanden i sager om indførsel af ikke-godkendt konsumfyrværkeri med henblik på videresalg i en mængde over 250 kg NEM, hvilket svarer til indholdet i en varebil, er ikke være under 50.000 kr.

Du kan se mere herunder, hvordan det er pr 50 kg NEM:

Under 50 kg NEMikke under   5.000 kr.

50 kg til 100 kg NEMikke under 10.000 kr.

100 kg til 150 kg NEMikke under 20.000 kr.

150 kg til 200 kg NEMikke under 30.000 kr.

200 kg til 250 kg NEMikke under 40.000 kr.

Over 250 kg NEMikke under 50.000 kr.

Er der tale om indførsel med henblik på overdragelse af meget farligt professionelt fyrværkeri, som f.eks. krysantemumbomber eller kanonslag og strygere, foreligger der normalt skærpende omstændigheder,  hvorfor der som udgangspunkt nedlægges påstand om frihedsstraf.

Alt i ALT – LAD VÆRE! Det kan hurtigt blive dyrt!

Om forfatteren

David Sørensen