Salg og anvendelse af konsumfyrværkeri, som ikke er helårsfyrværkeri, uden for de tilladte perioder mv.

Anvendelse af godkendt konsumfyrværkeri uden for den tilladte periode, vil personen som udfører bruget af fyrværkeriet få en bøde, der som udgangspunkt ikke er under 2.000 kr.

Hvis der er tale om en privatpersons anvendelse af meget beskedne mængder, er bøden i størrelsesordenen 500 til 1.000 kr.

Ved salg af konsumfyrværkeri, som ikke er helårsfyrværkeri, uden for perioden 15.-31. december får man en bøde som ikke er under 5.000 kr.

 

Om forfatteren

David Sørensen