Hvordan er reglerne for afskydning af fyrværkeri

Du skal udvise forsigtighed ved enhver form for anvendelse af fyrværkeri. Det er altid vigtigt, at du ved brug af fyrværkeri følger de almindelige sikkerhedsråd som f.eks. brug af beskyttelsesbriller.

Rådene fremgår af den vejledning, der udleveres ved køb af fyrværkeri.

Som hovedregel må du ikke afbrænde fyrværkeri, hvor fyrværkeri opbevares, forhandles eller pakkes eller på steder, hvor der findes brandfarlige oplag.

Det er forbudt at affyre fyrværkeri inden for 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag mv.), stakke eller andre oplag af let antændelige stoffer.

Det er også forbudt at affyre inden for 100 m af nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.

  • Disse regler gælder ikke Knaldhætter, Knaldbånd, Knaldperler, Knaldpropper(Hundepropper), Knallerter, Bordbomber, Trækbordbomber, Stjernekastere og Isfontæner.

Afskydning af Raketter:

Det er forbudt at affyre raketter inden for 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag mv.), stakke eller andre oplag af let antændelige stoffer.
Du må heller ikke affyre raketter inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer.

Vær opmærksom på, at affyrer du raketter i vindens retning, skal du fordoble de afstande, der er anført ovenfor.

Om forfatteren

Heymann

Hedder Per Heymann, og er 28 år, jeg har gennem mange år, haft stor interesse for krudt.