Erhvervelse af professionelt fyrværkeri uden tilladelse

Ved erhvervsmæssig erhvervelse af professionelt fyrværkeri uden kommunalbestyrelsens tilladelse Vil man risikere en stor bøde som ikke er under 50.000 kr. for en mængde på over 250 kg NEM. Er der tale om en mindre mængde, nedsættes bødepåstanden forholdsmæssigt.

 

Herudover følgende satser:

Under 50 kg NEMikke under   5.000 kr.

50 kg til 100 kg NEMikke under 10.000 kr.

100 kg  til 150 kg NEMikke under 20.000 kr.

150 kg til 200 kg NEMikke under 30.000 kr.

200 kg til 250 kg NEMikke under 40.000 kr.

Over 250 kg NEMikke under 50.000 kr.

osv.

 

Er erhververen af det professionelle fyrværkeri forbruger, bliver man pålagt en bøde på ikke under 2.000 kr. Er der tale om større mængder (over 100 kg NEM), bliver bøden forhøjet, således at den svarer til omkring halvdelen af ovenstående bøder.

 

Om forfatteren

David Sørensen