Konkurrence regler

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos Pyrotest

Ved de fleste tilfælde skal man være minimum 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af Pyrotest, medmindre andet er beskrevet. Pyrotest forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Pyrotest.


Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er Pyrotests ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Pyrotest forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel Pyrotest.dk som andre medier, som Pyrotest anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrence med 10 vindere eller færre. Hvis der er flere vindere i samme konkurrence, forbeholder Pyrotest sig retten til ikke at offentliggøre dem.

Det er påkrævet at man indenfor 48 timer kontakter pyrotest, såfremt man har vundet i en konkurrence!
Har man ikke kontaktet pyrotest, forbeholder de sig retten til at udskrive en ny konkurrence, med den pågældende præmie.

Præmier, der ikke er afhentet senest den påskrevne dato i konkurrencen efter de er vundet, forbliver Pyrotests ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Pyrotest kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation som pas eller kørekort.
Fysiske præmier skal afhentes hos et af vores teammedlemmer. Den kan ikke sendes eller leveres, kun afhentning er muligt! Gavekort osv, vil som udgangspunkt blive sendt fra sponsoren.

Teamet hos Pyrotest og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Pyrotest, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. I en konkurrence, hvor deltageren efterfølgende skal indgå i en rækkefølge, forbeholder Pyrotest sig ret til at afgøre, hvilket nummer deltageren skal have.
Dit svar er endegyldigt 2 timer før trækning. Alle ændringer herefter diskvalificeres!

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Pyrotest kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på hjemmeside, Facebook, til forhandlerevent, samt andre sociale medier.


Pyrotest kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. VIP klub, forhandler event, Facebook.

Konkurrencedeltagere accepterer, at Pyrotest må eksponere navn og by på Pyrotests platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Gevinster kan ikke ændres eller ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Pyrotest er man indforstået med konkurrencereglerne.

Pyrotest forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Pyrotests afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Kampagnerne er hverken; sponsoreret, administreret af eller associeret med Facebook.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere

Pyrotest live
OFFLINE

Announce

Nyt
website

2021 EDITION

pyrotest

Pyrotest er i øjeblikket i gang med re-design af flere sider her på websitet.

I kan på nogle af siderne allerede nu se nogle af de ændringer vi har gang i.
Vi undskylder for rodet!